Lessentabellen Tweede Graad BSO (3e en 4e jaar)

Vakken Verzorging-Voeding                 Hout                
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Project algemene vakken 7 7
Muzikale opvoeding 1 -
Plastische opvoeding 2 -
Hout theorie - 6
Hout praktijk - 17
Huishoudkunde/gezinstechnieken theorie 6 -
Huishoudkunde/gezinstechnieken praktijk 6 -
Huishoudkunde/voeding theorie 2 -
Huishoudkunde/voeding praktijk 6 -
Totaal 36 36