Lessentabellen Tweede Graad ASO (3e en 4e jaar)

  Economie   Wetenschappen
  Optie
Wi/Wet
Optie
Wi/Taal
Optie
Taal/Crea
  Optie
Wi/WW
Optie
Eco/Taal
Levensbeschouwing 2 2 2   2 2
Lich.Opvoeding 2 2 2   2 2
Nederlands 4 4 4   4 4
Frans 3 4 4   3 4
Engels 3 4 4   3 4
Geschiedenis 2 2 2   2 2
Aardrijkskunde 1 1 1   1 1
Wiskunde 5 5 4   5 5
Biologie 2 1 1   2 2
Chemie 2 1 1   2 2
Fysica 2 1 1   2 2
Economie 4 4 4   - 2
Informatica - 1 -   1 -
Muzikale opvoeding - - 1   - -
Plastische opvoeding - - 1   - -
WW biologie - - -   1 -
WW chemie - - -   1 -
WW fysica - - -   1 -
32u 32u 32u   32u 32u

 

  Humane Wetenschappen
  Optie
Wi/Wet
Optie
Wi/Taal
Optie
Taal/Crea
Optie
Eco/Taal
Levensbeschouwing 2 2 2 2
Lich.Opvoeding 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Frans 3 4 4 4
Engels 3 4 4 4
Geschiedenis 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Wiskunde 5 5 4 4
Biologie 2 1 1 1
Chemie 2 1 1 1
Fysica 2 1 1 1
Economie - - - 2
Cultuurwetenschappen 2 2 2 2
Gedragswetenschappen 2 2 2 2
Informatica - 1 - -
Muzikale opvoeding - - 1 -
Plastische opvoeding - - 1 -
  32u 32u 32u 32u

Wi = Wiskunde
Wet = Wetenschappen
WW = Wetenschappelijk werk (labo)
Taal = Moderne talen (Frans en Engels)
Crea = Creatieve vorming (muzikale opvoeding en plastische opvoeding)