Lessentabellen Eerste Graad KTH

 

  Eerste leerjaar A
Optie
Latijn
Optie
WW/Sport
Optie
WW/Crea
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 2
Nederlands 5 5 5
Frans 4 4 4
Engels 2 2 2
Geschiedenis 1 1 1
Aardrijkskunde 2 2 2
Wiskunde 5 5 5
Natuurwetenschappen 1 1 1
Plastische opvoeding 1 1 1
Muzikale opvoeding 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Techniek 2 2 2
Latijn 4 - -
WW Natuurwetenschappen - 2 2
Sport - 2 -
Crea PO - - 1
Crea MO - - 1
Totaal 32 32 32

 

  Tweede leerjaar A
Latijn Moderne wetenschappen
Optie
Sport
Optie
Crea
Levensbeschouwelijke vakken 2 2 2
Nederlands 5 5 5
Frans 3 3 3
Engels 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1
Wiskunde 4 4 4
Natuurwetenschappen 2 2 2
Plastische opvoeding 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Techniek 2 2 2
Latijn 4 - -
WW Natuurwetenschappen 2 2 2
Sport - 2 -
Economie - 2 2
Crea PO - - 1
Crea MO - - 1
Totaal 32 32 32