Lessentabellen Derde Graad BSO (5e en 6e jaar)

Vakken          Verzorging                Houtbewerking      
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Project algemene vakken 4 4
Hout theorie - 7
Hout praktijk + stage - 19
Huishoudkunde theorie 1 -
Huishoudkunde praktijk + stage 4 -
Opvoedkunde theorie 4 -
Opvoedkunde praktijk + stage 2 -
Verzorging theorie 5 -
Verzorging praktijk + stage 8 -
Expressie 2 -
Totaal 36 36